เลือกใช้มิเตอร์ไฟฟ้าแบบจ่ายล่วงหน้า

เราเห็นแนวโน้มมากขึ้นเรื่อย ๆ ที่บริษัทจำหน่ายไฟฟ้าจำนวนมากขึ้นเรื่อย ๆ เลือกที่จะให้ลูกค้าของตนเข้าร่วมโปรแกรมการจ่ายไฟฟ้า โดยปกติแล้วจะดำเนินการผ่านมิเตอร์ไฟฟ้าแบบเติมเงิน ซึ่งผู้ใช้ซื้อบัตรกำนัลมูลค่าตามจำนวนเงินที่กำหนด ซึ่งเมื่อป้อนลงในมิเตอร์แบบจ่ายล่วงหน้า จะสามารถจ่ายได้ตามจำนวนหน่วยไฟฟ้าที่กำหนด คุณรู้ว่าแนวโน้มนี้เป็นอย่างไรเมื่อคุณพิจารณาจำนวนมิเตอร์ไฟฟ้าที่ซื้อในแต่ละวัน การดูจำนวนบริษัทที่เกิดขึ้นใหม่

โดยการผลิตและการจัดจำหน่ายมิเตอร์ไฟฟ้า

  • แบบจ่ายล่วงหน้าดังกล่าวเป็นธุรกิจหลักของพวกเขาเป็นการยืนยันถึงขอบเขตที่มิเตอร์ไฟฟ้าเป็นที่ต้องการ แน่นอน เครื่องวัดเหล่านี้ส่วนใหญ่ไม่ได้ซื้อโดยบุคคลทั่วไป
  • แต่ซื้อโดยบริษัทจำหน่ายไฟฟ้า ซึ่งดำเนินการจำหน่ายและติดตั้งให้กับลูกค้า อยู่นอกเหนืออำนาจของผู้ใช้ไฟฟ้าแต่ละรายที่จะตัดสินใจเปลี่ยนมาใช้ระบบจำหน่ายไฟฟ้าแบบเติมเงิน 
  • แต่เป็นบริษัทไฟฟ้าที่ทำให้ลูกค้ามีตัวเลือกดังกล่าว ทั้งหมดนี้ทำให้เรามีคำถามว่าเหตุใด

บริษัทจำหน่ายไฟฟ้าจำนวนมากจึงเลือกใช้มิเตอร์ไฟฟ้า ยี่ห้อไหนดีแบบจ่ายล่วงหน้าดังกล่าวมากกว่ามิเตอร์ไฟฟ้าแบบจ่ายภายหลังแบบดั้งเดิมซึ่งใช้งานได้ดีมาหลายปี และปรากฎว่า มีปัจจัยหลายประการที่อยู่เบื้องหลังสถานการณ์ที่บริษัทจำหน่ายไฟฟ้าจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ เลือกใช้มิเตอร์ไฟฟ้าแบบจ่ายล่วงหน้าเหล่านี้ ประการแรกคือข้อเท็จจริงที่ว่าโดยทั่วไปแล้วการใช้ระบบบิลค่าไฟฟ้าสะดวกกว่าการใช้ระบบบิลค่าไฟฟ้าแบบชำระภายหลัง 

ในแง่ของความสะดวกสบาย เมื่อคุณนึกถึงมัน

  • ทั้งสองระบบนั้นหาที่เปรียบไม่ได้ ระบบรายเดือนมักจะไม่เกี่ยวข้องกับการอ่านมาตรวัดด้วยตนเอง ตามด้วยการคำนวณบิลจากการอ่านมาตรวัด ซึ่งโดยปกติจะเป็นแบบฝึกหัดที่เกี่ยวข้องมาก
  • จะตามมาด้วยการส่งบิลไปยังผู้ใช้ไฟฟ้า และการเก็บค่าบริการ การชำระเงินจากผู้ใช้ ไม่มีใครสามารถเริ่มเปรียบเทียบทั้งสองระบบในแง่ของความสะดวกในการเรียกใช้
  • ดังนั้นความลำเอียงแบบเปิดที่บริษัทจำหน่ายไฟฟ้ากำลังแสดงต่อระบบเติมเงิน นอกจากนี้ยังมีข้อพิจารณาด้านต้นทุน ซึ่งแนะนำอย่างยิ่งว่าระบบจำหน่ายไฟฟ้าโดยรวมมีราคาถูกกว่าระบบรายเดือนมาก 

เรากำลังดูระบบที่ไม่ได้ใช้เครื่องอ่านมาตรวัด, เครื่องเก็บอัตราค่าบริการ ทนายความเพื่อดำเนินการทางกฎหมายกับผู้ผิดนัดชำระหนี้ แล้วมีความจริงที่ว่าผู้ใช้ไฟฟ้าดูเหมือนจะชอบระบบไฟฟ้ามากกว่า การตั้งค่านี้ได้รับแจ้งจากข้อเท็จจริงที่ว่าระบบจ่ายไฟฟ้าล่วงหน้าช่วยให้พวกเขาควบคุมระบบไฟฟ้าได้มากขึ้น มิเตอร์ไฟฟ้าและโดยรวมแล้วสะดวกกว่าระบบรายเดือนแบบเดิม ดังนั้น แม้แต่บริษัทไฟฟ้าที่อาจไม่ชอบมิเตอร์แบบจ่ายล่วงหน้าเป็นพิเศษ ก็ยังพบว่าตัวเองต้องทำงานระบบไฟฟ้าแบบจ่ายล่วงหน้า เนื่องจากความต้องการของลูกค้า สอบถามที่ https://www.cvaelectric.com/2019/03/02/mh-96/

This entry was posted in สินค้า. Bookmark the permalink.

Comments are closed.